Segona edició del curs en comunicació inclusiva i no sexista a l’Hospital de Vall d’Hebron

Realització de sessions formatives presencials destinades al personal d’atenció a les persones usuàries de l’Hospital de Vall d’Hebron (Barcelona) sobre comunicació inclusiva en l’àmbit de la Salut.

En aquest curs no només es va centrar el contingut en com erradicar l’androcentrisme, el sexisme, el racisme, el capacitisme i la LGTBI-fòbia de la comunicació escrita, sinó que també es va exposar la importància d’una comunicació no verbal, visual i audiovisual inclusiva.

Revisió de documentació administrativa per aplicar un llenguatge no sexista i inclusiu.

Vall d'Hebron University Hospital -

Would you like to work with us?

If you are enthusiastic about our project and would like to join our team, please contact us.