+ Igualtat + Rentabilitat + Talent

+ Igualtat + Rendibilitat + Talent

Moltes empreses necessiten millorar els seus resultats econòmics i/o retenir talent i més en temps de crisis, però no totes veuen la manera de resoldre aquests dos problemes de cop de forma real i efectiva. Les raons principals són les següents:

Segons un Informe de l’Organització Internacional del Treball, les empreses que han instaurat mesures d’igualtat han augmentat els seus beneficis entre el 5% i el 20% (1).

De mitjana, les dones de tota la Unió Europea, solen tenir un nivell de formació més elevat i valoren molt positivament les polítiques actives d’igualtat i de diversidad per decidir en quina empresa treballar. Per tant, si a Europa, més del 70% de les empresas busquen de forma proactiva atraure i retenir el talent femení, és molt important tenir instaurades internament aquestes polítiques de gènere i diversitat (2).

S’ha demostrat que les empreses més igualitàries potencien de forma positiva aquests elements (3):

  • Millora del clima laboral i la motivació dels treballadors i treballadores. El resultat de tot això, és l’increment del seu rendiment i del compromís personal amb l’empresa.
  • Introducció d’un element diferenciador respecte la competència augmentant la seva credibilitat i reputació.
  • Millora de la imatge externa i el reconeixement per part de la competència, els clients i els proveïdors.
  • Detecció i prevenció de situacions de discriminació.
  • Aporta avantatges competitives a les empreses que volen treballar amb les administracions públiques.

No podem oblidar que el principi d’igualtat és un principi jurídic universal, per tant cal que es respecti i s’asseguri en tots els aspectes de la vida de les persones, sense oblidar en l’àmbit laboral.

En resum, els plans d’igualtat són una primera eina per aplicar mesures d’igualtat a les empreses, i per tant un augment dels beneficis, una major captació i retenció de talent, millora del clima laboral i la motivació dels treballadors i treballadores…

Per tant, a què esperes? Envia’ns un correu a lagroc@lagroc.com i en parlem.


Bibliografia

1.- Organización Internacional del Trabajo. Las mujeres en la gestión empresarial: Argumentos para un cambio. (més informació)

2.- World Economic Forum. The Global Gender Gap Report. (més informació)

3.- Instituto de la Mujer. Beneficios de incorporar la igualdad en la cultura empresarial (més informació)

Veure tot

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.