Avaluació del protocol local per a l’abordatge integral de la violència masclista d’Arenys de Mar

Avaluació del segon protocol local per a l’abordatge integral de la violència masclista del municipi d’Arenys de Mar.

Realització d’una revisió documental, diagnosi i entrevistes amb cada una de les persones membres de la xarxa del protocol amb l’objectiu de conèixer i valorar quins eren els aspectes a reforçar i què s’havia de mantenir de cara a la redacció del nou protocol.

Elaboració del document d’avaluació tenint en compte les anàlisis fetes i les diverses aportacions, incloent-hi propostes de millora a tenir en compte en el proper protocol.

Ajuntament Arenys de Mar - 2022

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.