Consultoria sobre llenguatge inclusiu i no sexista

Projecte on ens vam encarregar de fer una valoració, anàlisi i diagnosi del Llibre d’estil de la Diputació de Barcelona des de la perspectiva de gènere i aplicant un llenguatge inclusiu i no sexista.

El procediment metodològic que vam seguir va ser una revisió exhaustiva de tot el contingut del manual per poder detectar les modificacions a dur a terme i remarcar les correccions a aplicar. Per tal de recollir tota aquesta informació, es va redactar un informe que contenia les diferents propostes de canvis o modificacions necessàries per adoptar un llenguatge inclusiu i no sexista en la institució.

Paral·lelament, també es va treballar en la revisió de la Guia per una comunicació no sexista. En aquest cas, es va redactar un informe que contenia les diferents propostes de millora per tal d’ampliar els àmbits que s’estava parlant en aquesta guia i incloure no només la comunicació inclusiva i no sexista en el llenguatge escrit i oral, sinó també en la comunicació no verbal, visual i audiovisual.

Seguidament, vam dissenyar una proposta de guió d’un material audiovisual sobre llenguatge inclusiu i no sexista, que incloïa una píndola o peça per les xarxes socials i la pàgina web. L’objectiu principal, era difondre i sensibilitzar sobre la necessitat d’un bon ús de la comunicació inclusiva i no sexista per part de tot el personal de la Diputació de Barcelona. En aquest cas, també es va fer una clara menció a la importància de no centrar-se únicament en el llenguatge escrit o oral, sinó que també és imprescindible apostar per una comunicació inclusiva i no sexista tant en la comunicació no verbal, visual i audiovisual.

Finalment, es va oferir un servei d’acompanyament per tal de donar suport en tota l’aplicabilitat dels canvis realitzats i per poder resoldre conjuntament els dubtes i qüestions al voltant de tota aquesta anàlisi.

Diputació de Barcelona - 2021

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.