Diagnosi de la paritat en l’àmbit de la cultura i de les arts a Catalunya

Tradicionalment, les dones han estat sempre grans consumidores de cultura. Aquest fet, però, amaga grans desigualtats de gènere al voltant d’aquest sector i que costa que surtin a la llum. El motiu principal, és que les dones, sí que estan presents en l’àmbit de la cultura, però sempre des d’una posició de relegada dels llocs de presa de decisió i de creació.

És per aquest motiu i molts més, que juntament amb el CoNCA (Consell Nacional per la Cultura i les Arts), vam treballar conjuntament amb una diagnosi exhaustiva de quina és la situació de la paritat en els llocs de lideratge de la cultura i les arts a Catalunya. Per tal de poder dur a terme una bona anàlisi del sector, també vam comptar amb la participació de diverses associacions culturals i diferents entitats feministes. L’objectiu principal era crear una base de dades que funcionés com una eina bàsica que permetés al CoNCA reclamar polítiques públiques per afavorir l’equilibri entre dones i homes en els llocs de presa de decisions del sector cultural català.

Els passos que es van seguir per la creació d’aquesta base de dades van ser els següents:

  • Definició de què és lideratge o què són els llocs de presa de decisions en el sector cultural i establir conceptes clau per parlar d’igualtat entre dones i homes.
  • Establiment dels diferents criteris per determinar els llocs de lideratge o de presa de decisions en els sectors culturals catalans.
  • Recollida de dades sobre les persones que ocupen aquests llocs identificats com de lideratge o de presa de decisions de la cultura catalana per poder determinar la paritat en la cultura catalana.
  • Creació d’un instrument revisable periòdicament per tenir dades actualitzades que facilitin l’anàlisi de l’evolució de la igualtat en els llocs de lideratge cultural.

Finalment, es va redactar un informe final on es recollia quina és la situació de les dones i els homes en els llocs de lideratge o de presa de decisions en termes de paritat en la cultura catalana durant l’any 2021.

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.