Estudi sobre la programació cultural 2016-2017 de l’Ajuntament de Barcelona des d’una perspectiva de gènere

Anàlisis de més de 19.000 activitats culturals realitzades entre el 2016 i el 2017 a biblioteques, centres cívics, fàbriques de creació, museus, centres d’exposicions, auditoris i centres d’arts escèniques de l’Ajuntament de Barcelona o en conveni.

Es va crear un equip de persones expertes per tal de buidar les dades extretes dels materials de difusió en suport paper i/o web i bolcar-les en una base de dades creada per aquest projecte.

Després del buidatge de dades es va redactar l’informe final, conclusions i propostes, a més d’un resum executiu,i una presentació de resultats a l’ICUB.

Els nostres clients

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.