Formació en igualtat de gènere i coeducació a l’Ajuntament de Castelldefels

Formació en igualtat de gènere i coeducació dirigida al grup d’electes municipals que participen com a representants en els Consells Escolars.


Objectius generals i específics

L’objectiu principal d’aquest taller formatiu és aprofundir i ampliar les bases teòriques i pràctiques sobre els conceptes clau en relació amb dos grans temes cabdals en l’àmbit de l’administració pública: igualtat de gènere des d’una perspectiva interseccional i disseny i elaboració de polítiques públiques en l’àmbit de la coeducació.

Paral·lelament, els objectius específics d’aquesta formació en igualtat de gènere i coeducació van ser:

  • Oferir una base comuna a l’equip sobre igualtat de gènere i polítiques públiques d’igualtat.
  • Definir el concepte de coeducació i educació des de la perspectiva de gènere.
  • Oferir eines pràctiques per aplicar la coeducació en les polítiques públiques municipals i comarcals.

Continguts

Organitzativament, aquesta formació es va dividir a nivell de contingut en dos grans blocs interrelacionats entre si:

  • Bloc 1: Igualtat de gènere: aquest bloc tenia com a objectiu assegurar que tothom tingués la mateixa base a nivell de continguts bàsics (diferència sexe-gènere, estereotips i rols de gènere, procés de socialització diferencial de gènere, què és perspectiva de gènere, transversalitat de gènere, el concepte d’interseccionalitat) per després fer una radiografia històrica de l’inici de les polítiques públiques amb perspectiva de gènere fins a l’actualitat.
  • Bloc 2: Coeducació: aquest bloc més específic, se centrava bàsicament a exposar què és la coeducació, quins són els beneficis que aporta i exposar eines i bones pràctiques orientades a l’aprenentatge per saber incorporar la coeducació a tots els nivells i modalitats del sistema educatiu, en la programació educativa i el currículum.

Metodologia

Metodològicament, per tal de dur a terme aquesta formació, es van combinar els continguts teòrics amb activitats dinàmiques i participatives.

Per aquesta formació vam col·laborar amb Amparo Tomé, sociòloga i investigadora especialista en la sociologia de l’educació, i coneguda pels seus treballs en educació i gènere.

Ajuntament de Castelldefels - 2022

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.