Pla d’Igualtat de la Fundació Mossèn Josep Raventós

Realització del primer Pla d’Igualtat de la Fundació Mossèn Josep Raventós, entitat que s’encarrega de gestionar residències per a persones grans i en situació de vulnerabilitat.

Aquest pla d’igualtat, el vam dur a terme amb la col·laboració i el compromís de tot el personal de la Fundació. Vam iniciar tot aquest procés amb la creació de la comissió d’igualtat paritària, formada per persones sensibilitzades amb el tema i amb una alta voluntat de canvi. Per tal d’ampliar els seus coneixements sobre la igualtat de gènere i per apostar per un bon funcionament de la comissió, es va organitzar una sessió formativa d’aproximadament quatre hores a totes les persones membres de la comissió.

Metodològicament, en la fase de diagnosi, no només es va apostar per una anàlisi quantitativa, sinó que també es van dur a terme activitats més en l’àmbit qualitatiu:

  • Enquesta en línia dirigida a tot el personal, on es van preguntar diferents qüestions de cada un dels àmbits d’estudi del pla.
  • Grups de discussió on es va convidar a participar persones de diferents especialitats dins de la fundació, per poder parlar obertament sobre la situació en termes d’igualtat en els diferents àmbits que s’estudien.
  • Entrevistes personalitzades a persones clau de l’entitat per acabar de concretar alguna de les qüestions que van anar sorgint al llarg de tot el procediment.

Un cop feta aquesta diagnosi, es va procedir a la redacció del pla d’igualtat i a configurar totes les accions que l’entitat ha de dur a terme durant els pròxims quatre anys. Paral·lelament, també es va realitzar el registre i l’auditoria retributiva de l’entitat.

Finalment, es va crear una eina de seguiment clara i eficaç per facilitar a la comissió d’igualtat, poder fer el seguiment del compliment de les accions proposades en el pla per posteriorment, poder-lo avaluar més fàcilment.

Fundació Mossèn Josep Raventós - 2021-2022

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.