Pla d’Igualtat intern i extern de FEPA (Federació d’Entitats en Projectes i Pisos Assistits)

Realització del 1er Pla d’Igualtat de la FEPA, una federació que treballa a tot l’Estat espanyol i que agrupa a una setantena d’entitats dedicades a projectes i gestió de pisos assistits destinats a dones, infància, joventut i col·lectius vulnerables.

Creació de la Comissió d’igualtat i realització dels grups de discussió, les entrevistes i les enquestes per a la diagnosi de gènere.

Redacció del Pla d’igualtat i del registre retributiu. Simultàniament,  es treballa per a un Pla d’Igualtat extern per implementar la igualtat de gènere a la Federació.  

Formació en matèria d’igualtat de gènere per a la Comissió d’igualtat.

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.