Pla Funcional antiga fàbrica CIBA (Santa Coloma de Gramenet)

Estudi de l’espai i proposta de projecte per a la creació d’un equipament singular d’economia social, col·laborativa i feminista al Barcelonès Nord.

Anàlisi de l’espai, la realitat sociodemogràfica del municipi i el mapa d’equipaments i altres espai amb qui crear sinergies. Proposta d’organització de l’antiga fàbrica per donar cabuda als diferents projectes.

Recull i anàlisi de bones pràctiques d’arreu del món.

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) - 2017

Perfils de l’equip de treball: arquitectes, persones expertes en economia col·laborativa i circular i en gestió d’equipaments.

Pla Funcional antiga fàbrica CIBA (Santa Coloma de Gramenet)

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.