Servei de suport tècnic pel Pla d’Educació de Ciutat Vella

Seguiment i recollida d’informació dels projectes, accions, serveis i línies de treball del Pla d’Educació de Ciutat Vella 2019-2023.

Creació d’una eina d’avaluació tècnica que permeti el seguiment, l’avaluació i la dinamització de les sessions de treball per cadascun dels eixos del pla.

Dinamització dels Òrgans de Governança que es recullen en el Pla d’Educació de Ciutat Vella.

Realització dels informes finals que recullen tot el procés d’avaluació i també les línies de treball futures.

Districte de Ciutat Vella - Ajuntament de Barcelona - 2022-2023

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.