Serveis de suport i disseny del procés de reflexió compartida per a l’elaboració de l’estratègia “Viladecans 2030” i de l’agenda local urbana

Disseny i execució d’un procés de participació i de reflexió ciutadana, vinculats a l’estratègia “Viladecans 2030” i l’agenda local urbana.

Organització de diverses activitats en funció dels grups d’edats i col·lectius específics, amb l’objectiu principal d’incentivar la col·laboració ciutadana i aconseguir la més alta participació possible.

Treball en xarxa i col·laboratiu amb la ciutadania per recollir les seves propostes i prioritats.

Sistematització i redacció de l’informe individualitzat de cadascuna de les accions realitzades.

Redacció de l’informe final, amb la incorporació de les recomanacions i els eixos prioritaris d’actuació.

Ajuntament de Viladecans - 2020-2021

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.