Consultoria estratègica i assessorament

Oferim consultoria estratègica i assessorament per a l’aplicació de la perspectiva de gènere i d’igualtat d’oportunitats en el disseny de projectes, metodologies i accions que permetin disminuir les discriminacions i desigualtats presents. Ens encarreguem del procés complet: des de la recollida i l’anàlisi de dades, l’anàlisi socioeconòmic de l’organització, la identificació dels projectes i les accions clau en funcionament, passant per la redacció de les estratègies, accions i informes de conclusions i propostes, fins l’avaluació posterior.

Fem assessorament a organismes públics, empreses privades i entitats del Tercer Sector a partir d’una assistència tècnica constant i la definició d’accions clau,  amb l’objectiu primer d’acompanyar i aconseguir la igualtat real entre persones de diversos orígens, identitats sexuals, edats, diversitat funcional, entre d’altres.

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.