Mesures per a la Igualtat

Durant els darrers anys, els organismes públics, les empreses privades i les entitats del Tercer Sector han aplicat diverses mesures per aconseguir la igualtat de gènere al si de les organitzacions. A causa de la seva obligatorietat legal, els plans d’igualtat són una de les eines més conegudes però, per a nosaltres, van molt més enllà, perquè la implementació d’indicadors d’igualtat permet potenciar la transformació en positiu de la cultura organitzativa i la millora de les empreses.

Els protocols contra l’assetjament sexual i la discriminació  –per raó de sexe, gènere, identitat i orientació sexual– també són eines imprescindibles per garantir un entorn de treball segur i saludable. Són un instrument eficaç per evitar l’assetjament en tot tipus d’entorns laborals, i garanteixen la prevenció i la correcta gestió i derivació de les possibles denúncies en un entorn de seguretat. 

Les empreses més igualitàries són més productives, retenen el talent humà i obtenen molts més beneficis. Si en vols saber més et recomanem llegir articles de LabGroc

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.