Guia de llenguatge inclusiu i no sexista i formació per semFYC

En el context actual, la promoció de la igualtat de gènere i la inclusió ha esdevingut de forma transversal un tema prioritari. Les organitzacions exerceixen un paper fonamental en la construcció d’un entorn inclusiu, i una de les formes més afectives per aconseguir aplicar la perspectiva de gènere, és mitjançant la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista.


Guia de comunicació inclusiva i no sexista

Una de les eines més útils i imprescindibles per a un ús correcte del llenguatge, és tenir a disposició de tot el personal, una guia de llenguatge inclusiu que sigui clara, concisa i amb exemples reals que facilitin la resolució de dubtes de qui la consulti. Gràcies a aquesta eina, no només es fomenta la igualtat de gènere, sinó que també ajuda a crear un ambient inclusiu on totes les persones se sentin valorades i respectades, reforçant així una cultura organitzacional basada en la diversitat i el respecte.

En el moment de dissenyar aquesta guia, es va decidir anar més enllà de les convencions tradicionals en matèria de llenguatge inclusiu i no sexista, ja que no només s’ha centrat en l’ús de termes i expressions inclusives en textos escrits i discursos parlats, sinó que també s’ha donat importància a la comunicació no verbal, audiovisual i visual.


Formació a tot el personal de l’entitat

Per garantir que tot el personal de la semFYC conegui i apliqui en totes les seves comunicacions tant internes com externes el llenguatge inclusiu, es va dissenyar un pla formatiu complet per ajudar a consolidar els coneixements transmesos a la guia.

La metodologia de la formació combinava de forma equilibrada, els continguts teòrics amb els pràctics, on en cada un dels apartats, s’incloïen exemples i activitats realistes per així consolidar els coneixements que s’estaven explicant a l’aula. En tot moment, es va potenciar el treball en equip per promoure l’intercanvi d’idees, experiències i solucions.

Si tens ganes de conèixer algunes recomanacions per eliminar el sexisme i l’androcentrisme del llenguatge, us deixem un dels nostres articles al LabGroc anomenat Comunicació inclusiva i no sexista

Fundació Communia - semFYC - 2023-2024

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.