Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament de FEPA (Federació d’Entitats en Projectes i Pisos Assistits)

Elaboració del primer Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, per raó d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, per raó d’origen, racialització i/o diversitat cultural, ètnica i/o religió i per raó de diversitat funcional de la Federació d’Entitats en Projectes i Pisos Assistits (FEPA).
Procés d’elaboració
Aquest protocol ha estat elaborat de forma conjunta amb les persones agents d’igualtat dins de FEPA, així com amb la Comissió d’Igualtat que té la federació -que està formada per persones de les entitats federades i de la Junta Directiva de FEPA-. Optar per elaborar el protocol de forma participativa, ha permès ajustar-lo a les necessitats i a la realitat de la federació i de les entitats federades en ella.
Continguts
El Protocol conté uns primers apartats de contextualització, tant de l’entitat, com del marc teòric i legal sobre el qual es construeix el protocol. S’estableixen també els objectius, l’àmbit d’aplicació i les definicions que serveixen de base per entendre quines situacions són considerades assetjament -i de quin tipus-. A continuació, s’estipulen els principis i garanties orientadors de les actuacions, i els drets, obligacions i responsabilitats de la direcció, de la representació legal, de les entitats federades i de les persones treballadores. Seguidament, es defineixen tant les mesures de prevenció, com les mesures d’actuació on es defineixen les vies d’actuació -tant internes com externes-. En últim lloc, es concreta el seguiment i avaluació que es farà de les mesures desenvolupades i les faltes i sancions que serveixen de marc pels casos que pugui haver-hi.
Particularitats del Protocol
Aquest protocol presenta dues particularitats:
  • La primera, és que el circuit no només contempla el conjunt de situacions i realitats que es poden donar a nivell de l’equip intern de la federació, sinó que també estableix com s’ha d’actuar si aquesta agressió succeeix entre persones membres d’alguna de les entitats federades durant accions organitzades per FEPA.
  • La segona, que s’elabora partint d’una perspectiva interseccional. Si vols saber més sobre aquesta perspectiva, et convidem a llegir l’article del LabGroc de la temàtica.

Federació d’Entitats en Projectes i Pisos Assistits (FEPA) - 2022

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.