Avaluació i elaboració de les eines de seguiment del projecte #ChicasInTech


Context

Des de fa quatre anys la Fundació Esplai ha liderat #ChicasInTech un projecte que ha dissenyat metodologies per l’educació amb perspectiva de gènere, creant espais de trobada entre dones i nenes per generar referents i dur a terme campanyes per sensibilitzar sobre la bretxa de gènere en el sector STEM. Les principals activitats que s’organitzen des d’aquest projecte són:

  • Esdeveniments intergeneracionals de joves amb dones referents en l’àmbit STEM
  • Guies didàctiques per a la promoció de les STEM
  • Curs per a professionals de l’àmbit socioeducatiu

Objectius

Els principals objectius de l’avaluació eren:

  • Avaluar l’eficàcia i l’impacte de les metodologies dissenyades per l’educació amb perspectiva de gènere en l’àmbit de STEM.
  • Mesurar la participació activa de les participants en les activitats educatives proposades en el projecte
  • Avaluar l’efectivitat de les col·laboracions i aliances establertes pel projecte amb institucions educatives, organitzacions STEM i altres actors rellevants
  • Analitzar la capacitat del projecte per arribar i impactar a una audiència diversa
  • Avaluar la sostenibilitat a llarg termini del projecte i la seva capacitat per escalar

Metodologia i eines de recollida d’informació

Per dur a terme aquesta avaluació amb perspectiva de gènere de #ChicasInTech s’han utilitzat dues eines de recollida de la informació:

  • Anàlisi documental: aquest va consistir en la recollida, lectura detallada i anàlisi dels continguts de diversos documents rellevants del projecte (memòries, documents explicatius de l’activitat que formen part del projecte, resultats de formularis d’inscripció i avaluació de les activitats entre altres)
  • Entrevistes semiestructurades: per complementar la informació recollida, es van dur a terme dues entrevistes semiestructurades a les persones tècniques responsables del projecte de la fundació.

Fundació Esplai - 2023

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.