Acompanyament al Col·lectiu Minerva, dones creadores de Gràcia

El col·lectiu Minerva, dones creadores de Gràcia, és un punt de trobada per a les creadores vinculades amb el districte de Gràcia i un altaveu del talent femení i la creació cultural de les dones per la comunitat i l’entorn artístic de la ciutat. El seu objectiu principal és fomentar la creació artística i cultural de les dones, empoderant-les des del territori i amb perspectiva de gènere.

Es podria dir que a grans trets, aquest projecte es va dividir en tres grans blocs:


Acompanyament a les dones creadores del col·lectiu

Principalment, el nostre paper anava molt lligat a acompanyar i estimular la posada en marxa dels processos per l’autogestió del col·lectiu de dones, aportant diferents pautes de treball i eines per l’optimització de recursos.


Comunicació de les activitats i la filosofia del col·lectiu

En aquest cas, es va dissenyar l’estratègia de comunicació més adient pel col·lectiu. Per una banda, amb l’objectiu principal d’aconseguir el màxim d’impacte i per l’altra, per difondre els valors, la cultura i la pràctica del col·lectiu Minerva. En l’execució d’aquest apartat vam treballar amb la:

  • Creació un pla de comunicació i un llibre d’estil pel col·lectiu.
  • Creació de la nova pàgina web: minervadonescreadoresdegracia.cat
  • Redacció i disseny dels materials comunicatius per les activitats del col·lectiu: exposicions i rutes.
  • Creació d’una campanya comunicativa a les xarxes socials per donar a conèixer les dones del col·lectiu.
  • Disseny del logo i aplicació de la marca en tots els materials de difusió (flyers, punts de llibre, targetes…).
  • Establiment de xarxes de col·laboració per publicitat i promoció als mitjans de comunicació.

Gestió cultural i relacions públiques

Finalment, un dels aspectes més importants, en aquesta acompanyament de les dones creadores, és tot el suport en temes de gestió cultural per organitzar tant les rutes guiades com les exposicions col·lectives. En aquest cas, la nostra tasca es basava a activar les relacions amb espais culturals i visibilitzar en aquests, les creacions de les creadores.

Districte de Gràcia - Ayuntamiento de Barcelona - 2022-2023

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.