Formació sobre com fer l’estudi de la bretxa salarial a la Comissió d’Igualtat de l’AMB

A grans trets, podríem dir que la bretxa salarial és aquell indicador que mesura la desigualtat salarial entre dones i homes. Aquesta ens permet detectar quina és la desigualtat retributiva a la nostra organització per posteriorment, poder aplicar mesures per pal·liar-la.

Emmarcat dins del servei de consultoria en el marc de l’execució del II Pla d’Igualtat de gènere del personal de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, una de les temàtiques que es va considerar imprescindible tractar era una formació específica a la comissió d’igualtat. Aquesta anava orientada a proporcionar diferents eines i recursos amb l’objectiu de capacitar a les membres de la comissió d’igualtat per poder dur a terme l’estudi de la bretxa salarial en el proper pla d’igualtat de la institució.

És per això, que des de LaGroc ens vam encarregar de tota la preparació, disseny i impartició d’aquesta formació personalitzada de 10 hores a la Comissió d’Igualtat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta es va fer en un format híbrid, ja que una part de la formació es va fer presencial i l’altra virtual.


Principals continguts

Alguns dels continguts que es van tractar en aquesta formació sobre la bretxa salarial són els següents:

  • Conceptes i causes de la bretxa salarial i la igualtat de remuneració
  • Marc normatiu de la bretxa salarial de gènere
  • Impacte i aplicació del RD 902/2020 en la funció pública
  • Càlcul de la bretxa salarial
  • Eines i criteris per a la interpretació de les dades
  • Valoració dels llocs de treball i aplicació de la perspectiva de gènere
  • Plans d’actuació per a la correcció de les diferències salarials

Metodologia

Metodològicament, el contingut teòric de les sessions de la formació en “Com elaborar l’estudi de la bretxa salarial” va anar acompanyat d’activitats dinàmiques i participatives amb la idea principal de practicar els conceptes treballats a l’aula. El motiu principal d’implementar aquesta tècnica és que amb activitats pràctiques s’incrementa l’aprenentatge i es fomenta el treball en equip.

Per a més informació sobre aquesta temàtica, us deixem l’article que vam redactar al LabGroc sobre la bretxa salarial.

Àrea Metropolitana de Barcelona - 2022

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.