Formació per la incorporació de la perspectiva de gènere a les programacions culturals a l’Ajuntament de Granollers

Parlar de cultura i gènere i apostar per introduir la perspectiva de gènere en la programació cultural d’una ciutat és una tasca pendent en la major part de les ciutats del nostre entorn. Les dones són usuàries majoritàries d’accions culturals però, fins fa poc eren minoria en la presa de decisió de les polítiques públiques i la direcció de grans equipaments i esdeveniments. Per altra banda, encara a ple segle XXI no es dona visibilitat a la producció cultural de les dones i la perspectiva de gènere no s’aplica en la major part de la programació cultural.

És per això, que vam dissenyar una formació personalitzada en format presencial i d’un total de 12 hores. Aquesta anava dirigida al personal tècnic dels diferents equipaments municipals de cultura per tal de treballar com incorporar la perspectiva de gènere en la programació cultural de la ciutat.


Objectius

Els principals objectius d’aquesta formació eren:

  • Donar a conèixer conceptes bàsics sobre desigualtat de gènere i cultura
  • Posar les bases per la incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques culturals d’àmbit local
  • Conèixer i dissenyar eines i estratègies per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la programació cultura
Continguts

Alguns dels continguts que es van treballar són els següents:

  • Conceptes bàsics: sostre de vidre, terra enganxós, feminització de les professions
  • Paritat versus perspectiva de gènere
  • Eines, estratègies i experiències per a la incorporació de la paritat en la programació cultural
  • Eines, estratègies i experiències per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la programació cultural
  • Bones pràctiques a nivell de polítiques públiques
Metodologia

Metodològicament, el contingut teòric de les sessions de la formació va anar acompanyat d’activitats dinàmiques i participatives amb la idea principal de practicar els conceptes treballats a l’aula. El motiu principal d’implementar aquesta tècnica és que amb activitats pràctiques s’incrementa l’aprenentatge i es fomenta el treball en equip.

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.