Networking per a dones

Organització de sessions de networking dirigides a dones emprenedores, directives i professionals dins del programa Lidera de BarcelonActiva.

Tasques realitzades: definició de la programació i les temàtiques a tractar, proposta de les professionals ponents i producció de la seva participació, disseny de dinàmiques de networking i conducció de l’acte.

Elaboració dels informes d’avaluació de les sessions i redacció de la memòria final.

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.