Formació en aplicació de la perspectiva de gènere en els projectes a FEPA

El projecte va consistir en l’elaboració de la formació (preparació de continguts i impartir la formació) en aplicació de la perspectiva de gènere en totes les fases de l’elaboració de projectes a persones de l’equip tècnic de la Federació d’Entitats de Pisos Assistits (FEPA) i a entitats federades en ella.


Objectiu

L’objectiu de la formació és dotar a les persones participants del marc teòric i de les competències per aplicar la perspectiva de gènere en un projecte real des del principi fins al final.


Continguts

Per poder assolir l’objectiu de la formació es van dissenyar cinc sessions formatives de tres hores cada una, on es van tractar els següents continguts:

  • Sessió 1. Sessió introductòria. On es van tractar els conceptes clau per la igualtat de gènere i la perspectiva de gènere, i es va començar a introduir les primeres idees sobre com podem aplicar la perspectiva de gènere en l’elaboració de projectes.
  • Sessió 2. Diagnòstic des de la perspectiva de gènere. La segona sessió formativa, igual que les següents, es van dedicar a cada una de les fases de l’elaboració dels projectes. Aquesta segona sessió es va centrar a conèixer la primera fase d’elaboració d’un projecte: la detecció d’un problema o la necessitat de canvi de la realitat; i l’elaboració d’un diagnòstic amb perspectiva de gènere on es determinen els problemes i necessitats de la comunitat o del grup que és objecte de la intervenció del projecte per poder ajustar al màxim possible el projecte a la realitat.
  • Sessió 3. Disseny i planificació des de la perspectiva de gènere. Aquesta sessió es va enfocar a presentar els continguts bàsics per poder dissenyar un projecte amb perspectiva de gènere, i fer-ho amb coherència amb les necessitats i problemàtiques detectades en la fase de diagnòstic. Es van donar els continguts i les eines que permeten definir la intervenció i planificar les accions del projecte tenint en compte la perspectiva de gènere.
  • Sessió 4. Implementació des de la perspectiva de gènere. L’objectiu d’aquesta sessió va ser presentar els continguts bàsics per poder implementar un projecte amb perspectiva de gènere i fer un seguiment d’aquest.
  • Sessió 5. Avaluació des de la perspectiva de gènere. Cap projecte pot donar-se com a acabat fins que no s’avalua. En aquest sentit, l’última sessió es va centrar a oferir eines per poder avaluar el disseny, la implementació, els productes i els impactes del projecte des de la perspectiva de gènere, qüestionant l’ordre social de gènere en el context on s’ha implantat un determinat projecte.

Metodologia

Metodològicament, les sessions formatives es van dissenyar de tal manera que combinaven els continguts teòrics amb l’aplicació pràctica d’aquests continguts en projectes reals que les persones participants estaven desenvolupant en el seu dia a dia.

Federació d’Entitats de Pisos Assistits (FEPA) - 2023

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.