Estudi preparatori per l'estratègia de soledat a Barcelona

Realització del mapeig i creació d’una base de dades de tots els projectes, accions i serveis que les gerències de l’Ajuntament de Barcelona organitzen en matèria de soledat, tant de forma directa com indirecta.

Paral·lelament, es va realitzar un recull de dades que tractaven i exposaven la problemàtica de la soledat i aïllament social en l’àmbit europeu. A més a més es van fer una recopilació de premsa setmanal on es recollia quina era la situació prèviament a la covid-19 i posterior a ella, tant a escala mundial, europea, espanyola com catalana. Finalment, es van redactar un conjunt d’informes sobre la informació obtinguda segons localització geogràfica i franja d’edat.

Els nostres clients

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.