Estratègia municipal contra la soledat a Barcelona

Realització d’un mapeig de tots els programes i serveis organitzats des de les gerències de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de soledat –tant de forma directa com indirecta–, i estudi del seu impacte en la ciutadania.

Elaboració i inclusió en la base de dades.

Redacció d’un estudi comparatiu sobre els programes en funcionament i les dades sobre soledat a la ciutat de Barcelona, en funció dels grups d’edats i dels col·lectius específics.

Recerca i sistematització de notícies i articles sobre la problemàtica de la soledat i aïllament social en l’àmbit europeu.

Redacció d’un informe exhaustiu sobre la temàtica, que ha servit de base per a la redacció final de l’Estratègia Municipal contra la soledat de Barcelona.

Disseny gràfic, infografies i maquetació final del document de l’Estratègia municipal contra la soledat.

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.