Formació i taller per la creació del protocol de prevenció i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe/gènere, orientació sexual i identitat o expressió de gènere per a l’associació in via


Objectiu

L’objectiu de la formació era oferir coneixements i eines metodològiques pel desenvolupament i millora del protocol de prevenció i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat o expressió de gènere de l’associació in via.


Sessió formativa: organització i continguts mínims

Per tal de poder assolir l’objectiu, es va dissenyar una sessió formativa de 4 hores a les persones de la comissió d’igualtat de l’associació, que són les persones encarregades de l’elaboració del protocol.

En aquesta sessió formativa es van oferir un conjunt de continguts que es troben recollits a continuació que consideràvem indispensables que fossin coneguts per tal de poder crear el protocol:

 • Assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat o expressió de gènere en l’àmbit laboral. Es van oferir definicions i exemples de situacions que il·lustren cada un dels tipus d’assetjaments.
 • Marc normatiu i legal d’aplicació
 • Protocol de prevenció i actuació. Què és i es van detallar els continguts mínims que ha d’incloure el protocol i es van oferir recomanacions de cada un d’aquests continguts, que són els següents:
  • Definicions
  • Objectius i àmbit d’aplicació
  • Marc legal
  • Principis i garanties
  • Drets, obligacions i responsabilitats de diferents figures presents en l’associació (direcció, representació legal de les persones treballadores i les persones treballadores)
  • Mesures de prevenció
  • Mesures d’actuació i intervenció, incloent-hi les diferents vies de resolució i les faltes i sancions
  • Seguiment i avaluació del protocol

La sessió formativa tot i que va ser principalment teòrica, es va combinar amb diverses dinàmiques participatives per tal d’assentar els coneixements.

A més, la formació es va acompanyar amb una presentació per facilitar el seguiment de la sessió i una guia per a les persones assistents per anar seguint els continguts i poder anar prenent notes durant la sessió. Al final de la sessió, es van oferir bons exemples de protocols que podien ser útils per elaborar el protocol propi.

Si voleu saber més sobre l’assetjament sexual, per raó de sexe, diversitat sexual i identitat de gènere en l’àmbit laboral, podeu llegir l’article del LabGroc sobre la temàtica.

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.