Formació en comunicació inclusiva i no sexista a l’Ajuntament de Castelldefels

La formació en comunicació inclusiva i no sexista, és una eina fonamental que permet analitzar de forma crítica com utilitzem el llenguatge i proporciona diferents bones pràctiques per evitar qualsevol tipologia de discriminació.

En aquest cas, es va realitzar un conjunt de sessions formatives presencials a l’equip de govern, regidories i caps de secció de l’Ajuntament de Castelldefels.


Objectius

Els objectius principals d’aquesta formació eren:

  • Conscienciar sobre la necessitat de comunicar-nos de manera no androcèntrica i sexista
  • Oferir eines pràctiques per aplicar un llenguatge oral i escrit inclusiu en el nostre dia a dia
  • Donar a conèixer la importància d’una comunicació no verbal, visual i audiovisual inclusiva i no sexista i dotar a l’alumnat de bones pràctiques.

Continguts

A grans trets, alguns dels continguts que es van treballar a l’aula són els següents:

  • Recomanacions per un llenguatge no sexista ni androcèntric: es van proporcionar un conjunt de recursos combinables entre si, per tal d’evitar en la mesura que sigui possible l’ús del masculí genèric i la invisibilització de les dones i les persones no binàries en el llenguatge.
  • Recomanacions per un llenguatge inclusiu: es van proporcionar un conjunt de recursos per tal de prendre consciència de la quantitat d’expressions racistes, capacitismes, homofòbiques, classistes… que s’utilitzen i aportant alternatives per tal d’evitar el seu ús.
  • Recomanacions per una comunicació visual i audiovisual inclusiva: es van proporcionar un conjunt de bones pràctiques a tenir en compte per apostar per uns recursos visuals i audiovisuals que siguin inclusius i que no perpetuïn estereotips.
  • Recomanacions per una comunicació no verbal inclusiva: es van proporcionar un conjunt de recursos per tal de prendre consciència de l’impacte que té la comunicació no verbal (to de veu, mirada, gestos…) i què hem de fer per canviar comportaments que poden ser discriminatoris.

Metodologia

Metodològicament, el contingut teòric de les sessions de la formació en comunicació inclusiva i no sexista va anar acompanyat d’activitats dinàmiques i participatives amb la idea principal de practicar els conceptes treballats a l’aula. El motiu principal d’implementar aquesta tècnica és que amb activitats pràctiques s’incrementa l’aprenentatge i es fomenta el treball en equip.

Per a més informació, us deixem l’article que vam redactar al LabGroc sobre comunicació inclusiva i no sexista.

Ajuntament de Castelldefels - 2022

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.