Formació en comunicació inclusiva i no sexista a l’Ajuntament de Castelldefels

Realització de sessions formatives presencials destinades a l’equip de govern, regidories i caps de secció de l’Ajuntament de Castelldefels.

En aquesta formació, no només es va centrar en com erradicar l’androcentrisme, el sexisme, el racisme, el capacitisme i l’homofòbia de la comunicació escrita, sinó que també es va remarcar la importància d’una comunicació no verbal, visual i audiovisual inclusiva.

Formació on es va potenciar tant els continguts teòrics com exercicis pràctics per consolidar els coneixements apresos al llarg del curs.

Ajuntament de Castelldefels - 2022

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.