Primera i segona edició del curs en llenguatge inclusiu i no sexista a l’Hospital Vall d’Hebron

La societat en la qual vivim canvia constantment, i cada cop és més diversa. És per això, que per tal d’abraçar-la és important apostar per un llenguatge inclusiu i no sexista en els espais de socialització i de treball.

En aquest cas, es va organitzar el curs en llenguatge inclusiu i no sexista en format presencial al personal d’atenció a les persones usuàries de l’Hospital de Vall d’Hebron (Barcelona) centrat en l’àmbit de la salut.


Objectius

Els objectius principals eren els següents:

  • Conscienciar sobre la necessitat de comunicar de manera no androcèntrica ni sexista.
  • Oferir eines pràctiques per aplicar un llenguatge oral i escrit inclusiu en l’àmbit laboral.
  • Donar a conèixer la importància d’una comunicació no verbal, visual i audiovisual inclusiva i no sexista i dotar a l’alumnat de bones pràctiques.

Continguts

Seguidament, a grans trets, alguns dels continguts que es van treballar a l’aula són els següents:

  • Recomanacions per un llenguatge no sexista ni androcèntric: es van proporcionar un conjunt de recursos combinables entre si, per tal d’evitar en la mesura que sigui possible l’ús del masculí genèric i la invisibilització de les dones i les persones no binàries en el llenguatge.
  • Recomanacions per un llenguatge inclusiu: es van proporcionar un conjunt de recursos per tal de prendre consciència de la quantitat d’expressions racistes, capacitismes, homofòbiques, classistes… que s’utilitzen i aportant alternatives per tal d’evitar el seu ús.
  • Recomanacions per una comunicació visual i audiovisual inclusiva: es van proporcionar un conjunt de bones pràctiques a tenir en compte per apostar per uns recursos visuals i audiovisuals que siguin inclusius i que no perpetuïn estereotips.
  • Recomanacions per una comunicació no verbal inclusiva: es van proporcionar un conjunt de recursos per tal de prendre consciència de l’impacte que té la comunicació no verbal (to de veu, mirada, gestos…) i què hem de fer per canviar comportaments que poden ser discriminatoris.

Metodologia 

Finalment, a nivell metodològic, el contingut teòric de les sessions del curs en llenguatge inclusiu i no sexista, va anar acompanyat d’activitats dinàmiques i participatives amb la idea principal de practicar els conceptes treballats a l’aula. El motiu principal d’implementar aquesta tècnica és que amb activitats pràctiques s’incrementa l’aprenentatge i es fomenta el treball en equip.

Si tens ganes de saber més sobre el tema, et recomanem l’article que vam escriure al LabGroc, on es mostren algunes bones pràctiques a utilitzar per apostar per una comunicació inclusiva i no sexista.

Hospital Universitari Vall d'Hebron -

vols treballar amb nosaltres?

Si t’engresca el nostre projecte i creus que pots sumar el teu talent al nostre equip, contacta amb nosaltres.